Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 13/2016/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 09/12/2016
Trích yếu quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã.
Người ký NGUYỄN NGỌC THIỆN
Ngày hiệu lực 22/01/2017
Công báo 13 + 14
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013