Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 03/06/2014
Trích yếu hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG - BÙI HỒNG LĨNH
Ngày hiệu lực 20/07/2014
Công báo 723 + 724
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT
 • Ngày ban hành: 11/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2010