Thông tư liên tịch 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Cơ quan ban hành VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 07/07/2010
Trích yếu hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Người ký HOÀNG NGHĨA MAI
Ngày hiệu lực 30/08/2010
Công báo 439 + 440
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC- BTC
  • Ngày ban hành: 28/02/2014
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2014