Thông tư 13/2010/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 13/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 30/07/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.
Người ký NGUYỄN QUÂN
Ngày hiệu lực 13/09/2010
Công báo 501+ 502
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30//7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 05/2013/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 20/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 12/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc đính chính Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 3340/QĐ-BKHCN
  • Ngày ban hành: 03/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2014