Thông tư 129/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 129/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/09/2011
Trích yếu Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/11/2011
Công báo 521 + 522
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017