Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 126/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 31/12/2014
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/02/2015
Công báo 71 + 72
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02a/2015/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 23/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016