Thông tư 126/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 126/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 07/09/2011
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khcu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khếu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 21/10/2011
Công báo 509 + 510
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 165/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2013