Quyết định 1258/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1258/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/08/2017
Trích yếu về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 21/08/2017
Công báo 647 + 648
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 39/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 27/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 65/2014/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/07/2014
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2014