Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 123/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/11/2015
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 1157+1158
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật hộ tịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật hôn nhân và gia đình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2013