Thông tư 122/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 122/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/08/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Công báo 534 + 535
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 55/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 29/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 78/2012/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 18/05/2012
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2012