Quyết định 1210/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1210/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/07/2014
Trích yếu phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 24/07/2014
Công báo 737 + 738
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2012

phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 339/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/02/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011