Nghị định 121/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 121/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 30/12/2010
Trích yếu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/03/2011
Công báo 55 + 56
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/ NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 333/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2017