Thông tư 120/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 120/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/08/2011
Trích yếu hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quoc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/10/2011
Công báo 497 + 498
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011

về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 24/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011