Quyết định 12/QĐ-BCĐ138/CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 12/QĐ-BCĐ138/CP
Cơ quan ban hành BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/01/2017
Trích yếu ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 18/01/2017
Công báo 119 + 120
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 236/QĐ-BCĐ138/CP
  • Ngày ban hành: 01/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013