Thông tư 12/2017/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 12/2017/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 31/07/2017
Trích yếu quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Người ký TRẦN TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 14/09/2017
Công báo 649 + 650
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 137/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 21/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 10/2015/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 29/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 12/07/2015