Thông báo 12/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 12/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 16/03/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào", "Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2017".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 267 + 268
Văn bản liên quan