Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/06/2016
Trích yếu hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
Người ký HUỲNH VĂN TÍ - NGUYỄN THỊ NGHĨA - HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 01/08/2016
Công báo 799 + 800
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015