Lệnh 12/2016/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 12/2016/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 01/12/2016
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký TRẦN ĐẠI QUANG
Ngày hiệu lực
Công báo 1257+1258
Văn bản liên quan