Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 12/2015/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 27/10/2015
Trích yếu hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Người ký BÙI QUANG VINH
Ngày hiệu lực 15/12/2015
Công báo 1115+1116
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 85/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 29/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

Giám định tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 13/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 20/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/2014/TT-BKHĐT
  • Ngày ban hành: 24/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2015