Thông tư 12/2012/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 12/2012/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 27/04/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực 30/04/2012
Công báo 363 + 364
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy đinh về trạng thái vàng của các tô chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2013

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 29/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 06/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/10/2011