Thông tư 12/2012/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 12/2012/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 07/11/2012
Trích yếu ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Công báo 669 + 670
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2011

Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2014