Thông tư 118/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 118/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/08/2011
Trích yếu hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 30/09/2011
Công báo 487 + 488
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 13/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 59/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 17/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2010

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011