Nghị định 117/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 117/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/10/2013
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 669 + 670
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 211/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2016

về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2016

quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2016

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 326/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017