Thông tư 117/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 117/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/08/2011
Trích yếu hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 29/09/2011
Công báo 485 + 486
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2013

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2010

hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014