Thông tư 116/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 116/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 04/08/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13 7/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ- TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 04/08/2010
Công báo 501+ 502
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 109/2014/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 15/08/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014