Nghị định 114/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 114/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 06/12/2010
Trích yếu về bảo trì công trình xây dựng.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/01/2011
Công báo 721+ 722
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 43/2012/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 27/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2013

hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 32/2014/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 08/08/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 46/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015