Quyết định 1138/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1138/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/08/2017
Trích yếu về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan vào Trường Đại học Tài chính - Marketing.
Người ký VŨ ĐỨC ĐAM
Ngày hiệu lực 04/08/2017
Công báo 575 + 576
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2017

về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

giáo dục đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013