Thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 113/2013/TTLT-BTC-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/08/2013
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015.
Người ký NGUYỄN THỊ XUYÊN - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 01/10/2013
Công báo 583 + 584
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2406/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2011
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2015/TTLT-BTC-BYT
 • Ngày ban hành: 11/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015