Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 03/08/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TRỌNG ĐÀM - NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 17/09/2010
Công báo 536 + 537
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 22/2012/TTLT-BTC-BCA
  • Ngày ban hành: 16/02/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 25/09/2013
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2013