Thông tư 111/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 111/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 02/08/2011
Trích yếu sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khấu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 06/08/2011
Công báo 457 + 458
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 13/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 24/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 184/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 157/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 14/11/2011
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2011