Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 30/06/2016
Trích yếu hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN - TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 01/09/2016
Công báo 1009+1010
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013