Nghị định 110/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 110/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/11/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 31/12/2010
Công báo 688 + 689
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 195/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 21/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014