Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 11/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 25/12/2018
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.
Người ký NGUYỄN VĂN THỂ
Ngày hiệu lực
Công báo 59 + 60
Văn bản liên quan