Nghị quyết 11/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 11/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/02/2011
Trích yếu về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 24/02/2011
Công báo 115 + 116
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2011

quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 03/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2011

quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 24/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2011

kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII (Từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 3 năm 2011).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2011/QH12
 • Ngày ban hành: 29/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/2011

quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 09/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/2011

về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 725/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 17/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2011

quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 01/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/06/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 922/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2011

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khấu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011

sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/ 2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2011

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 26/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2011

sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2011

quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 12/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011

phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1210/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2014

quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 29/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 27/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/09/2011

quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 28/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 08/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2011

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng bằng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 145/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2011

về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bao đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2051/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 16/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2011

về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2196/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 06/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/2011

về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 02/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/03/2012

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hợi Cựu chiến binh Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/TB-VPCP
 • Ngày ban hành: 05/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 27/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/04/2012

sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 23/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2012