Chỉ thị 11/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 11/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 29/05/2015
Trích yếu về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 591 + 592
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 30/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 30/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015