Thông báo 11/2019/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 11/2019/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 19/03/2019
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 383 + 384
Văn bản liên quan