Thông tư 11/2017/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2017/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 28/07/2017
Trích yếu quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.
Người ký TRẦN TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 11/09/2017
Công báo 647 + 648
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2016/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 05/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2017