Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐTBLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐTBLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 11/12/2015
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.
Người ký ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN - HUỲNH QUANG HẢI - BÙI VĂN GA - HUỲNH VĂN TÍ
Ngày hiệu lực 01/02/2016
Công báo 183 + 184
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
Văn bản dẫn chiếu

về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2014