Thông tư 11/2014/TT-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2014/TT-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 18/03/2014
Trích yếu quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.
Người ký NGUYỄN THANH LONG
Ngày hiệu lực 01/06/2014
Công báo 451 + 452
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

Luật An toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 149/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013

quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 01/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 24/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2011