Thông tư 11/2014/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2014/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 09/10/2014
Trích yếu quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
Người ký TRẦN ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/12/2014
Công báo 991 + 992
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 06/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014