Thông báo 11/2014/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 11/2014/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 10/02/2014
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin (International Convention against the Taking of Hostages) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 17 tháng 12 năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15 tháng 12 năm 1997".
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực 10/02/2014
Công báo 211 + 212
Văn bản liên quan