Nghị định 11/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 11/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/01/2013
Trích yếu về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/03/2013
Công báo 65 + 66
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:

về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 27/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TTLT-BXD-BNV
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2014