Luật 11/2012/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 11/2012/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 20/06/2012
Trích yếu Luật Giá
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Công báo 475 + 476
Văn bản liên quan