Thông tư 11/2010/TTLT-BTP-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2010/TTLT-BTP-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ - BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 17/06/2010
Trích yếu hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
Người ký TRẦN VĂN TUẤN - HÀ HÙNG CƯỜNG
Ngày hiệu lực 01/08/2010
Công báo 374 + 375
Văn bản liên quan