Thông tư 11/2010/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 30/07/2010
Trích yếu quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Người ký NGUYỄN QUÂN
Ngày hiệu lực 13/09/2010
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 19/2014/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 01/07/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2015/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 25/08/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016