Thông tư 109/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 109/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/07/2010
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Người ký PHẠM SỸ DANH
Ngày hiệu lực 10/09/2010
Công báo 491+ 492
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra nghành Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 19/2013/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 20/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2013