Quyết định 1077/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1077/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/07/2014
Trích yếu về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 01/09/2014
Công báo 693 + 694
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tài nguyên nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 21/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Luật phòng, chống thiên tai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 33/2013/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hình, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1757/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 23/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/2010