Nghị quyết 107/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 107/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/08/2018
Trích yếu về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 16/08/2018
Công báo 887 + 888
Văn bản liên quan