Luật 107/2016/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 107/2016/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 06/04/2016
Trích yếu Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/09/2016
Công báo 341 + 342
Văn bản liên quan