Nghị định 107/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 107/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 20/12/2012
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/02/2013
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012